Tag: karinding

Living Heritage of Palm Karinding in Rural Village

Ilham Nurwansah (published on IJHS Newsletter Issue 14 p. 4-5, 2012) Warmest greeting for all! In  Newsletter  12  I  wrote  about  two  types  of  Sundanese  mouth harp, the bamboo karinding and the palm one.  Here I  said  that  the  palm  (midrib)  karinding  or  Karinding  Kawung has spread to several places […]

Continue reading

Karinding Kawung Cirama Girang: Warisan Karuhun di Lembur Singkur

Ku Ilham Nurwansah (Dimuat dina majalah Cupumanik) Tatar Sunda mibanda dua rupa karinding numutkeun kana bahan dasarna, nya éta karinding awi jeung karinding anu dijieun tina palapah kawung. Hususna pikeun karinding kawung, anu dipaké pikeun bahanna téh ilaharna kawung saéran. Sanajan kiwari karinding awi leuwih populér ti batan karinding kawung, […]

Continue reading

Karinding Buhun Baduy: Nilik Koléksi Waditra Museum Sribaduga

Ku Ilham Nurwansah[1] (dimuat di majalah Mangle No. 2489) Museum Sri Baduga minangka lembaga anu dikokolakeun ku pamaréntah Provinsi Jawa Barat, mibanda rupa-rupa koléksi anu ngawakilan banda sajarah jeung kabudayaan masarakat Sunda. Boh anu nyampak kénéh, boh nu geus punah, boh anu geus langka kapanggih dina kahirupan kiwari. Koléksi rupa-rupa […]

Continue reading