Tag: karinding

Karinding Kawung Cirama Girang: Warisan Karuhun di Lembur Singkur

Ku Ilham Nurwansah (Dimuat dina majalah Cupumanik) Tatar Sunda mibanda dua rupa karinding numutkeun kana bahan dasarna, nya éta karinding awi jeung karinding anu dijieun tina palapah kawung. Hususna pikeun karinding kawung, anu dipaké pikeun bahanna téh ilaharna kawung saéran. Sanajan kiwari karinding awi leuwih populér ti batan karinding kawung, […]

Continue reading