Tag: harpa mulut indonesia

Karinding Buhun Baduy: Nilik Koléksi Waditra Museum Sribaduga

Ku Ilham Nurwansah[1] (dimuat di majalah Mangle No. 2489) Museum Sri Baduga minangka lembaga anu dikokolakeun ku pamaréntah Provinsi Jawa Barat, mibanda rupa-rupa koléksi anu ngawakilan banda sajarah jeung kabudayaan masarakat Sunda. Boh anu nyampak kénéh, boh nu geus punah, boh anu geus langka kapanggih dina kahirupan kiwari. Koléksi rupa-rupa […]

Continue reading