Category: Aktivitas

catetan sasabaan ka unggal patempatan

Mendaras Cianjuran di Pancaniti

Sedikit cerita dari kegiatan latihan seni tembang Sunda cianjuran. Foto-foto dalam tulisan ini diambil tahun 2013, ketika saya ikut berproses ngaderes (melanjutkan hafalan) lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran bersama anak-anak sekolah yang bersemangat. Kegiatan ini bertempat di Sanggar Bina Budaya, milik Yayasan Pancaniti, yaitu yayasan yang mengelola dan memupuk generasi muda penerus […]

Continue reading

Komunitas Wikipedia Ngaraksa Basa Sunda

Wikimedia Indonesia gawé bareng jeung Pusat Studi Sunda ngagelar acara pangumuman jeung pamasrahan hadiah pikeun tilu urang pinunjul sayembara nulis artikel di Wikipédia. Wikimedia Indonesia (www.wikimedia.or.id) nyaéta pakumpulan (asosiasi) indepénden anu diadegkeun jeung didanaan sorangan ku sukarélawan Indonésia. Ieu asosiasi téh diadegkeun pikeun ngarojong upaya-upaya nyadiakeun jeung nyebarkeun matéri-matéri pangaweruh […]

Continue reading