Jemplang Pangantén

Wanda: jejemplangan
Laras: pelog/degung

Nyukcruk parung meulah bantar
birit leuwi peupeuntasan
birit leuwi peupeuntasan

Da taya kabeurat ati lintang
salira anjeunna nu jadi kaabot haté
asih sanés pupulasan
temahna kieu buktina
teu sangka mah (cenah geuning jangkung)
sacongo rambut
kieu kajadianana
kieu kajadianana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *