Hirup Kudu Surti, Teu Cukup ku Ngarti

Enya gening, “Teu cukup ngan saukur ngarti ari dina hirup mah. Kudu bari jeung surti.” Kitu ceuk talatah nu dipikolot ka kuring téh. Jalma ngarti can tangtu surti. Surti téh pohara pentingna dina hirup kumbuh sapopoé. Ngarti hartina weruh, paham, jeung ngawasa kana hiji hal. Ari surti, leuwih némbongkeun sikep sosial, émpati, ngajénan, paham kana sikep kalayan saimbang, sarta geus kapikir hadé-goréngna. Jalma nu surti mah moal adigung kana pangartina, moal wasa nyigeug rarasaan jalma lian. Tangtu tarapti dina pok-pokan nyarita téh. Malah mah, jalma surti bakal nimbulkeun feedback anu hadé ti balaréa.

Ulah eureun diajar pikeun jadi jalma nu surti, sangkan hirup loba dulur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *