Perintah ‘Ngurisan’ (vaksin cacar) kepada Kepala Distrik Hindia-Belanda

Masih membaca “Istruksi Wadana2 di Pulo Jawa Jeung Madura” cetakan tahun 1862 di Batawi atas perintah Kangjeng Gubernem en Hindia-Belanda. Di halaman 11-12, tepatnya pada Pasal 16 disebutkan perihal perintah kepada Kepala Distrik (kepala daerah setingkat kecamatan) terhadap penanggulangan penyebaran penyakit kulit menular “kuris” (sejenis cacar).

Baca juga: Kitab Undang-Undang Hindia-Belanda dalam Bahasa Sunda

Penyakit ‘kuris’ yang menular ini dianggap serius sehingga pemerintah Hindia-Belanda membuat aturan sampai tingkat distrik. Jika ditemukan warga distrik yang tekena kuris, maka kepala distrik harus segera melaporkanya kepada bupati. Ia juga harus segera menyelenggarakan vaksinasi kepada seluruh warga distriknya.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Pasal 16

Kapala distrik kudu ngajaga kana sagala naon-naon nu jadi ngaleuwihkeun walagrina urang-urang distrik, jeung deui supaya sagala enggon-enggon bararesih, lamun aya cai atawa ranca, nu pikeun disairan atawa dikalian, atawa salian ti dinya, kudu unjukan ka bupatina, serta nyuhunkeun paidin migawé éta, jeung deui upama jalma meunang kasakit lain dina parantina, atawa kasakit anu sok tépa, kudu geuwat nguninga ka bupati, sarta kudu diunjukkeun ka pihadéanana, atawa mana nu geus diparéntahkeun kana panulak kasakit éta, jeung kudu ngaramékeun prakara ngurisan, reujeung kudu méré harti ka nu leutik, dina kahadéanana dikurisan, supaya jelema ulah meunang kasakit kuris.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terjemahan:

# Pasal 16

Kepala distrik harus menjaga segala hal yang meningkatkan keséhatan warga distrik, dan agar semua rumah bersih, bila ada air atau rawa yang perlu dibersihkan atau dikeruk, atau selain itu, harus memberitahukannya kepada bupati, serta meminta izin untuk mengerjakannya, dan lagi jika orang menderita penyakit yang tidak biasanya, atau penyakit menular, harus segera memberitahu bupati, serta harus memberitahukan pengobatannya, atau hal yang telah diperintahkan terhadap pencegahan penyakit itu, dan harus meramaikan (menggalakan) perkara ngurisan (vaksin kuris), dan harus memberi pengertian kepada masyarakat kecil, terhadap manfaat pemberian vaksin, agar orang-orang tidak tertular penyakit kuris.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cag.

Pamulang Barat, 18/07/2020

Ilham Nurwansah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *