Ilubiung Wikipédia Basa Sunda di Konferénsi Wiki Nusantara 2019

ku Ilham Nurwansah

Wiki Nusantara 2019 (sumber: wikimedia.or.id)

Tanggal 27-28 April 2019 ka tompérnakeun téh digelar hiji kagiatan nu kawilang rongkah keur para Wikipédiawan sa-Nusantara mah. Jejerna Wiki Nusantara 2019, lumangsung di Yogyakarta. Ieu mangrupa alpukah munggarn Wikimédia Indonesia pikeun ngariungkeun sakabéh sukarélalwan proyék Wiki. Ari Wikmédia mangrupa pakumpulan nirlaba nu ngalaksanakeun rupa-rupa kagiatan sukaréla widang élmu pangaweruh jeung komunitas.

Konferénsi WikiNusantara ngusung téma “jandéla kolaborasi” ngajak para contributor Wikimedia pikeung ngawangun sumanget kolaborasi dina ngabébaskeun pangaweruh (membébaskan pengetahuan). Dina ieu konferénsi, 82 urang contributor tina rupa-rupa proyék Wikimedia saperti: Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Bahasa Jawa, Wikipedia Bahasa Sunda, Wikipedia Bahasa Minangkabau, Wikipedia Bahasa Banjar, Wikipedia Bahasa Aceh, Wikimedia Incubator, Wikidata, Wikisource, jeung Wikimedia Commons diamprokkeun. Konferensi dibuka ku Cahyo Ramadhani salaku Koordinator Konferensi jeung Rinto Jio salaku anggota Dewan Pengawas Wikimedia Indonesia.  

Salila dua poé sakumna pamilon nu datang ti unggal madhab Nusantara silih simbeuh pangaweruh jeung pangalaman dina ngokolakeun kagiatan komunitasna séwang-séwangan. Matéri nu ditepikeun dina panglawungan kabagi jadi dua widang nyaéta “Peningkatan Kapasitas” jeung “Penguatan Komuntias”. Éta dua widang téh minangka wadah pikeun babagi pangalaman boh sangkan ngaronjatkeun kamampuh individu boh ngwewegan kagiatan komunitas. 

Acara bubuka dina poé kahiji (27/4), opat urang panaratas Wikipédia basa Indonésia medar pangalamanana waktu mimiti nyieun ieu édisi lokal Wikipédia taun 2003. Nu midang nyaéta Ichsan…, Iskandar Adnan, Panji. Tina pedaran sakabéh pangjejer katémbong yén dina taun 2003 nepi kaa taun 2006-an téh minat urang Indonésia kana nulis Wikipédia can pati gedé. Artikelna can pati réa, jeung kualitas basana gé kawilang can hadé. Dina jirangan séjén, Ivan Lanin anu ogé katelah “kamus hidup” dina lingkungan basa Indonésia babagi pangalamanna salila jadi Wikipédiawan basa Indonésia. Ngaregepkeun ketak jeung pngalaman ti kabéh pangjejer téh weléh pohara matak kagagas. 

Dina topik “Peningkatan Kapasitas” poé kahiji dipedar ihwal Lisénsi Creative Commons pikeun matéri-matéri nu dipublikasikeun kalawan bébas hak cipta, Proyék Optical Character Recognition (OCR) pikeun aksara Jawa, Lokakarya Wikimedia Commons nyaéta gudang arsip digital nembrak nu bisa diaksés ku balaréa kalawan gratis, Pedaran Wikidata minangka tarékah nyadiakeun data digital nu ngéntép seureuh (terstruktur), sarta lokakarya ngagunakeun robot atawa bot otomatis pikeun rupa-rupa proyék Wiki.

Demi dina topik “Penguatan Komunitas” dipedar ihwal proyék GLAM (Gallery Library Archive Memmory) nu ngupayakeun digitalisasi rupa-rupa matéri nu penting boh arsip boh banda, sangkan bisa disimpen salinan digitalna jeung bisa diaksés ku balaréa kalawan bébas. Tuluy dipedar rakketna Wikipédia jeung Pendidikan minangka poténsi dipakéna Wikipédia minangka rujukan awal kana hiji hal. Wikimédia Incubator nyaéta wdah pikeun nyeungceum hiji proyék Wikipédia anu rék dijieun ku komunitas, upmana baé wikipédia basa gorontalo, using jeung Bali anu anyar kénéh “megar” dina proyék Wikipédia, kiwari geus bisa diaksés bébas ku balaréa. Pedaran dituluykeun ku babagi pangalaman komunitas Wikipédia basa Indonesia jeung Malayu. Éta dua Wikipédia téh kawilang dua nu basana dipaké panglobana di Nusantara.

Poé kadua (28/4) gé mundel pisan acara téh. Dina widang Peningkatan Kapasitas dipedar kagiatan Pelatihan Pelatih, Wikidata II, Wilikatih, Penerjemahan Konten, jeung Média Sosial. Ari dina widang Penguatan Komunitas dipedar pangalaman ti Komunitas Wikipedia Acéh, Banjar, Minangkabau, Jawa, Sunda jeung proyek GLAM II.

Wikipédia Basa Sunda

Minangka wawakil ti Komunitas Wikipedia Basa Sunda, kuring dipénta pikeun medar rupa-rupa pangalaman salila ilubiung dina proyék Wikimédia. Nu dipedar téh antarana baé sajarah dijieunna Wikipédia Sunda, statistik, kagiatan-kagiatan palatihan, pasanggiri, dokuméntasi jeung aktivitas panganyarna nu geus dipilampah ku tim Wikipedia Sunda.

Kuring sanggeus medar pangalaman di Komunitas Wikipedia Basa Sunda (foto: Gunarta via Wikimedia Commons)

Salindia (powerpoint) tina pedaran kuring sabudeureun kagiatan komunitasi Wikipédia Basa Sunda bisa ditingali di dieu.

Iwal ti jirangan-jirangan nu kasebut, aya ogé acara sesrawungan atau acara kaakraban pikeun sakabéh pamilon konferensi. Ieu acara kaakraban digelar malem Minggu kalawan ngundang komunitas mahasiswa pamaén gamelan Prasasti ti Program Studi Sastra Inggris, Universitas Gadjah Mada. Dina éta acara kaakraban, pamilon disuguhan gending nu dibawakeun ku lingkung seni Prasasti sarta diajarkeun cara nabeuh waditra gamelan dina lagu “Suwé ora jamu”. Ieu acara lumangsung kalawan hégar sabab pamilon lolobana mah kaék mimiti jadi pangrawit, tapi langsung dipénta pikeun nabeuh gamelan. Nu matak narik, aya kajadian lucu, waktu pamilon teu nyaho iraha rék mungkas gending, matak pacieuh. Dieureunkeunna kalah ka ku “stop! Stop!”, lain ku kendang.  

Konferensi ditutup ku Biyanto Rebin salaku Ketua Umum Wikimedia Indonesia. Anjeunna medar hontalan Wikimedia Indonesia salila sataun katukang dina upayana ngabébaskeun pangaweruh ka masarakat. Salah sahiji program nu réa digelar dina waktu sataun kalarung nyaéta palatihan nulis di Wikipedia atawa WikiLatih. Dina satau aya 58 palatihan kalawan pamilon leuwih ti 1.000 urang. WikiLatih téh gawé bareng jeung leuwih ti 50 instansi sarta diayakeun dina genep basa nu dicaturkeun di Indonesia. Sakabéhna aya 25 kabupatén jeun gkota nu sumebar di lima pulo di Indonesia nu geus hasil didatangan ku tim WikiLatih pikeun nyebarkeun sumanget ngabebaskeun pangaweruh.

Ieu tulisan diadaptasi tina “WikiNusantara, Konferensi Nasional Perdana untuk Komunitas Wiki Terselenggara dengan Sukses” diwuwuhan ku pangalaman pribadi nu nulis, minangka salah sahiji kuncén Wikipédia Basa Sunda nu ilubiung dina éta acara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *