Wayang Golék Cepak, Arep Entok?

Tampilan Prof. Cohen (Gamelanathon 2013 - Wayang Golek Cepak)
Tampilan Prof. Cohen (Gamelanathon 2013 – Wayang Golek Cepak, dok. JKawara)

déning Ilham Nurwansah (Pusat Studi Sunda, Bandung)
(Dimuat ning majalah Pesisir, Désémber 2017 kc. 35)


Perasaan seneng, ngenes, lan kegugah campur aduk dadi siji sewaktu kula nonton sawijiné page laran wayang cepak ning salah sawijiné channel Youtube, sing judulé “Gamelanathon 2013 Wayang Golék Cepak”. Ning pagelaran iku ditontonaken pagelaran wayang golék cepak sing didalangi Matthew Isaac Cohen. Déwéké iku proféssor sing lairé ning Amérika, sing musataken blajaré ning wewengkon seni pagelaran, utamané ning pagelaran wayang. Pagelaran wayang golék cepak sing didalangi iku dilakokaken ning sawiji kegiatan sing duwé aran “Gamelanathon 2013” ning Southbank Centre, London, Inggris tanggal 6-7Juli 2013.

Klawan gegawaan sekotak wayang golék cepak, lan musik piano sing nirokaken iringan gamelan laras pélog, ditambah karo alat musik Eropa séjéné, kaboran antara wayang siji karo wayang liyané dilakokaken nganggo basa Inggris. Gamelané langka. Tapi Prof. Cohen bisa nggawakaken lakon karo keanan sing tenang ning penonton Inggris sing ana ning jero aula pagelaran.

Seneng, kula ngrasakaken kerna kesenian warisan leluhur kula kula iki bisa dikenal sampé nagri manca. Artiné khalayak sing sejabané negeri iki nduwéni pendelengan ning golék cepak, lan bisa katrima ning sawijiné klompok masyarakat sing nduweni latar budaya sing séjén pisan karo sing ana ning Cerbon utawa Dermayu. Katon pisan senengé masyarakat Eropa sing sebeneré beli kenal seni pagelaran golék cepak patut diregani kula kula sekabéh. Tapi, apa ning negri déwék pada baé kaya kénén?

Ngenes rasané yén balik maning maca catetan-catetan lan rekaman perkara kesenian sing sekiyen sayah langka ditemoni iki. Ning mangsa ngembangé téknologi industri lan informasi sekiyen iki ini kaya kayané wayang golék cepak kayadéné mati suri. Ngembangé pagelaran seolah olah nemoni kangélan ning tengah tengah deresé informasi budaya, utamané sing sejabané negri. Séjéné kuwen, langkané generasi nom-noman sing dadi penerus seolah-olah ranté pewarisan dadi pegot. Generasi nom sekiyen seolah-olah beli ketarik kanggo nglestarikaken wayang golék cepak. Tamtu baé, boccah nom luwih ketarik ning kesenian sing sipaté modéren (kesenian Barat). Mung krentegé ning ati sing gawé para seniman wayang golék cepak terus bisa tetep nglakokaken. Ning tengah keanan kaya kénén, gelem beli gelem profési iki kudu tetep dilakoni, kerna wis dadi getih lan daging, uga dadi wasiat sing leluhur.

Taun 1960-an sampé awal taun 1970-an wayang golék cepak bisa disebut ngrupakaken mangsa kejayaané. Waktu kuwen kesenian iki bisa dadi jejeran kanggo urip sing cukup layak. Ning waktu kuwen wayang golék cepak yaiku salah sawijiné hiburan rayat sing cukup populér. Tapi, séjén bengén séjén sekiyen, wayang golék cepak sekiyen beli bisa maning dadi jejeran minangka lawangé rezeki sing utama. Bayangaken baé, ning itungan setaun pagelaran wayang golek cepak rata-rata mung dilakokaken ping lima. Kuwen gah mung ning acara-acara sing khusus sing kewates baé.

Wayang golék cepak ditanggap ning wong-wong sing lagi duwé hajat, uga ditanggap ning acara adat kayadéné waktu sedekah bumi (ning balédésa), ngunjung (ning makam leluhur désa), nadran, tahun baru Cina (ning klenténg). Kerna sekiyen wong-wong luwih seneng nanggap tontonan séjén (tarling, masrés, wayang kulit, organ tunggal), dadiné nasib wayang golék cepak katon kaya riem-riem.

Kerna kurangé tanggapan sing masyarakat, para seniman wayang golék cepak, utamané dalang, beli duwé pilihan séjén kanggo nafkahi anak lan rabiné. Sampé-sampé kepaksa kudu adol wayang-wayang cepak asliné sing wis duwé umur atusan taun supaya pendil aja ngglimpang.

Aran wayang golék “papak” utawa “cepak” mung kin kerna gaya wujud endasé sing rada papak (rata). Per kara kiyen kerna ornamen sing nutup endas séjén karo gaya mahkota lan gelung wayang golék purwa. Kesenian wayang cepak iki ngembangé ning sekubengan pesisir lor pulo Jawa, mulai sing Dermayu sampé Pekalongan.

Lakon sing dimaénaken yaiku crita babad utawa legénda sing ana wewengkon ning kono, kayadéné Babad Dermayu, llangé Memolo Mesjid Agung, Pangéran Walangsungsang, Babad Japura, Babad Karangsuwung, Babad Jatisura, Sayémbara Nyi Mas Gandasari, lan séjén séjéné, utawa lakon lakon sing Serat Ménak, yaiku crita crita Wong Agung Amir Ambyah (Hamzah), Umar Maya, lan liyané, sampé ana sebutan wayang golék Ménak. Uga, wayang golék) Papak dienggo maénaken lakon lakon Panji kayadéné Panji Asmara bangun, Jaransari, Damarwulan, lan liyané.

Asal-usul kesenian iki mungkin bisa ditarik maning ning abad kaping 15, yaiku sewaktu Cerbon dipréntah Panembahan Adiningrat Kusumah (1649 1655). Mangsa semono salah sawiji senapati Kesultanan Cerbon, sing arané Pangéran Sutajaya sing duwé gelar Pangéran Papak, ngupai hadiah seperangkat wayang golék ning Ki Prengut, dalang paling kawentar waktu kuwen. Sejegé iku wayang sing Pangéran Papak iku dienggo ning Ki Prengut, lan olih sebutan wayang golék Papak.

Wayang golék Papak iki diperkirakaken luwih nom dibanding wayang kulit Purwa, kerna wujud wayang golék Papak nunjukaken tiruan sing wayang kulit. Suluk lan antawacanané uga niru wayang kulit, uga lakoné nyrita kaken ning zaman sauwisé ana pengaruh Islam, sing pas tiné rada ménékaken. Yén ning wayang kulit ana punaka wan Semar, Garéng, Cungkring, Bagong, lan séjén séjéné, utawa wayang golék Purwa ana panakawan Semar, Cépot, Déwala, lan liyané, ning wayang golék cepak, punakawan sing ana terus yaiku arané Lamsijan.

Para panjak sing ngiringi pagelaran wayang cepak biasané yaiku para penabuh sing susunané beli adoh karo ning pagelaran wayang kulit. Susunan para panjak yaiku penabuh saron 2 pangkon, penerus (demung), bonang (kromong), kemyang (bonang penerus), gambang, kenong jengglong, kendang, beri (simbal), suling, titil/peking, kebluk (kempyang), kemanak, klenang, kiwul gong, sabet gong, bedug, keprak (kecrék).

Aran-aran dalang wayang golék cepak sing kawentar, yaiku Ali Wijaya (Sindanglaut Cirebon), Tayut lan Taram (Juntinyuat Indramayu), Kamaruddin, Marta (Kapetakan Cirebon), Warsad (Gadingan Indramayu), Akhmadi (Paoman Indramayu), Suwarsa (Cirebon) dan Amo Wijaya (Cirebon).

Dalang séjéné sing ana ning sejabané Cerbon-Dermayu uga ngupayakaken kanggo lestariné pagelaran wayang golék cepak iki. Antarané dalang Atik Rasta sing Cimindi, Kota Bandung. Dalang Atik Rasta maénaken Wayang Cepak Bandung klawan lakon Ménak Lari (cupikan sing lakon Amir Hamzah) ngrupakaken hiburan tradisional sing umuré kira-kira wis 210 taun. Wayang Cepak Bandung iku masih nduwéni kaitan karo Wayang Cepak Dermayu lan Cerbon. Tapi sayang, nasibé beli béda adoh karo sing ana ning Dermayu lan Cerbon. Wayang golék cepak wis kurang diminati masyarakat sekubengané, malahan kaya arep entok.

Dalang séjéné yaiku Tjetjep Supriadi, dalang wayang golék purwa asal Karawang sing ngusahakaken crita wayang golék cepak manjing rekaman kasét. Upaya rekaman lakon wayang golék cepak iki nyatané olih tanggapan sing cukup bagus ning masyarakat.

Sawiji pitakonan muncul ning batin kula, apa wayang golék cepak arep tetep lestari? Kula-kula sekabéh sing bisa nentokaken jawabané. Apa kula-kula sekabeh arep meneng baé ndeleng punahé warisan seni sing sayah nyata ning adepan mata? utawa mungkin kula-kula sekabéh bisa gawé sawiji perkara kanggo nglestarikaken lan ngembangaken.

Ning zaman ngembangé téknologi informasi sekiyen, rasané dudu perkara sing angél kanggo kula-kula sekabéh kanggo nyediakaken informasi sing lengkep lan digawé klawan bagus. Terus, informasi iku disimpen ning media sing gampang diaksés klawan gampang kapan lan ning endi baé. Ngembangé media informasi lan komunikasi kudu dienggo klawan bagus minangka étalase kanggo ngangkat anané wayang golék purwa. Sing ana ning waktu sekiyen klawan gampang bisa ditemokaken ning blog, média sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, lss.), uga platform liyané.

Seniman-seniman wayang golék cepak perlu diupai ruang lan kasempetan kanggo tampil ning sawijiné pagelaran sing layak, klawan penonton khusus sing ndu wéni minat khusus lan péngén nonton klawan khidmat. Contohé baé kaya ning pagelaran Prof. Cohen sing disebutaken sedurungé. Apa beli mungkin pagelaran wayang golék cepak bisa dinikmati klawan rutin ning sawijiné ruangan sing bagus klawan penonton sing uga seneng, kayadéné pagelaran opera ning Eropa utawa kabuki ning Jepang? Yén angen-angen kuwen bisa kewujud, kesenian wayang golék cepak tetep lestari, uga bisa nekakaken keuntungan ékonomi sing bagus kanggo pelaku seni. Kanggo pamréntah bisa dadi program déstinasi wisata.

Kula-kula sekabéh nduwéni tanggungjawab bareng kanggo terus nglestarikaken lan ngenalaken wayang golék cepak ning generasi sekiyen klawan luwih bagus maning. Lan tamtu baé, pamréntah kudu terus nduweni peran aktif ning lestariné wayang golék cepak. Program Pewarisan Seni Tradisional sing digawé Disparbud Jawa Barat minangka kegiatan si bagus pisan lan perlu didukung. Apa maning yén digawé klawan rutin lan ana kelanjutané.

Minangka kanggo nggugah, kula-kula sekebah mélu duwé rasa seneng yén generasi nom sekiyen masih ana sing naroh seneng ning wayang golék cepak, kayadéné dalang nom Nanda Hadi Friand, sing Dermayu, sing wis langsung nerusaken dadi dalang. Kula nduwéni keyakinan, yen didukung sekabéh pihak, seni pagelaran wayang golék cepak bisa tetep ana senajan ngadepi deresétrajangan arus budaya sing jaba.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *